ΝΕΑ ΕΙΔΗ - ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  *  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012, αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας, τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας μας για την οικονομική χρήση 2016.

Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο από το εικονίδιο δεξιά.

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012, αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας, τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας μας για την οικονομική χρήση 2015.

Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο από το εικονίδιο αριστερά.

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012, αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας, τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας μας για την οικονομική χρήση 2014.

Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο από το εικονίδιο δεξιά.

 

 

 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012, αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας, τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας μας για την οικονομική χρήση 2013.

Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο από το εικονίδιο αριστερά.

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012, αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας, τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας μας για την οικονομική χρήση 2012.

Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο από το εικονίδιο δεξιά.