ΝΕΑ ΕΙΔΗ - ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  *  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

 

  

Η ελληνική νομοθεσία (σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή) έχει κατηγοριοποιήσει τα πυροτεχνήματα επιτρέποντας την πώλησή τους υπό προϋποθέσεις. Τα προϊόντα που διαθέτουμε στην αγορά ανήκουν στην κατηγορία των αθυρμάτων (consumer fireworks) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καταναλωτή.  

Η πώληση λοιπόν των πυροτεχνημάτων (παιδικά αθύρματα) που θα βρείτε εδώ είναι επιτρεπόμενη αλλά μόνο αν ο πωλητής διαθέτει ειδική άδεια εμπορίας που εκδίδεται από την αστυνομία. Αν δεν διαθέτετε αυτή την άδεια δεν μπορείτε να προβείτε στην πώλησή τους. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με περισσότερες πληροφορίες.

Οι κατηγορίες πυροτεχνημάτων είναι:

Κατηγορία 1: πυροτεχνήματα που ενέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται για χρήση σε περιορισμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων που προορίζονται για χρήση εντός των κατοικιών. Κατηγορία 2: πυροτεχνήματα που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται για υπαίθρια χρήση σε περιορισμένους χώρους. Απαιτείται απόσταση από 5 έως 10 μέτρα από το σημείο έκρηξης. Κατηγορία 3: πυροτεχνήματα που ενέχουν μέτριο κίνδυνο και τα οποία προορίζονται για εξωτερική χρήση σε ανοικτούς χώρους. Απαιτείται απόσταση από 15 έως 20 μέτρα απόσταση από το σημείο έκρηξης. Κατηγορία 4: πυροτεχνήματα που ενέχουν υψηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις, κοινώς γνωστά ως «πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση» Τα πυροτεχνήματα αυτής της κατηγορίας δεν πωλούνται ούτε διατίθεντἆι με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνον σε άτομα με εξειδικευμένες σχετικές γνώσεις.

Η χρήση των πυροτεχνημάτων της κατηγορίας 1 απαγορεύεται από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, ενώ της κατηγορίας 2 & 3 απαγορεύεται από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η διάθεση και η πώληση λοιπόν των αθυρμάτων πρέπει να τηρεί αυτά τα ηλικιακά όρια. Επιπλέον, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα μπορούν να αυξήσουν τα όρια ηλικίας που αναφέρονται όταν αυτό δικαιολογείται λόγω δημόσιας ασφάλειας.

 Σε κάθε συσκευασία αθύρματος αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα όλες οι απαραίτητες οδηγίες χρήσης & ασφάλειας.